top of page

Voorwaarden

Maximaal windkracht 3
Geen regen/mist
Goede GPS ontvangst mogelijk
Niet boven grote menigte
Niet boven aaneengesloten bebouwing
Niet boven NoFly zones (bv rond vliegvelden, Wassenaar, enz)
Kaart van NoFlyzones is in mijn bezit en kan worden overlegd.
Rond de 15 minuten vliegtijd
Voorrijkostenl 50 ct/km (gratis binnen straal van 10 km Den Haag)
bottom of page